Czy jesteś gotowy, aby podjąć wyzwanie w grze PowerPlayer?

Power Player jest grą dla uczniów w wieku 12—15 lat z pomocnikiem online.
Jej celem jest wprowadzenie uczniów w zagadnienia „zrównoważonej” (ang. sustainable) przedsiębiorczości.
Gra łączy tradycyjne poznawanie treści na lekcji z praktycznymi ćwiczeniami, dzięki czemu uczenie się staje się bardziej efektywne.

Odkryj grę PowerPlayer!


Pakiet materiałów dla nauczycieli przydatnych do wyjaśniania kolejnych zadań, zawierający instrukcje i reguły gry.

Komplet materiałów do gry w postaci plików do pobrania i wydruku.

Narzędzie wykorzystywane przez uczniów w formie kalkulatora pomocnego w obliczeniach wyników gry podczas wykonywania kolejnych zadań.

Zdjęcia z fazy pilotażowej i szkoleń nauczycieli w zakresie wykorzystania gry.